11 sierpnia zapraszamy na kolejną imprezę kajakarską, jaką będą regaty wokół wyspy na Jeziorze Małym Żnińskim. Na zgłoszenia organizatorzy oczekują w dniu zawodów od godziny 11:00.

REGULAMIN
regat kajakowych wokół wyspy na Jeziorze Małym Żnińskim
11.08.2019r.

ORGANIZATOR
Gmina Żnin
Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

CELE I ZADANIA IMPREZY
Propagowanie turystyki i popularyzacja kajakarstwa
Czynny wypoczynek weekendowy propagowanie zdrowego trybu życia aktywnego wypoczynku i rekreacji
promocja Gminy Żnin oraz ukazanie walorów jeziora Małego Żnińskiego
Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką

TERMIN I TRASA
Regaty odbywać się będą 11.08.2019 roku o godzinie 1100 start
Zapisy na regaty przyjmowane będą nie krócej niż na 30 minut przed startem
Trasa około 3 kilometrowa po jeziorze Małym Żnińskim ( dookoła jeziora )
Start wspólny z wyznaczonego miejsca przez komandora regat

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Regatach jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora oraz Ratowników WOPR
Uczestnictwo w regatach jest bezpłatne
Załoga musi liczyć przynajmniej jedną osobę dorosłą
Każda załoga startuje w regatach na własną odpowiedzialność
Każdy dorosły zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za osobę małoletnią oraz oświadczenia że bierze udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność
Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem na której podstawie będzie można zweryfikować ich wiek
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa na wodzie
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione szkody osobowe rzeczowe majątkowe które wystąpią przed w trakcie i po zakończeniu regat
Uczestnicy ponoszą pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego i  asekuracyjnego oraz pokrywają koszty za wyrządzone przez siebie szkody
Komandor regat na prawo wyłączenia z uczestnictwa osób które nie podporządkowały się regulaminowi regat
Organizator regat zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian w trasie godziny rozpoczęcia zmian w programie oraz odwołania regat w przypadku złych warunków pogodowych

ZASADY PRZEPROWADZENIA REGAT

RYWALIZACJA
Start do regat będzie wspólny zatrzymany na określony sygnał przez komandora zawodów
Trasa zostanie zaliczona gdy załoga w komplecie zgłosi się na linii mety
Trasa musi zostać zaliczona i pokonana w całości przez załogę

OSADA I KLASYFIKACJA
Zawody przeprowadzone będą w jednej konkurencji ogólnej

SPRZĘT
Zawody odbywają się na dwuosobowych kajakach turystycznych
Regaty odbywają się na kajakach dostarczonych przez organizatora
Z powodu ograniczonej ilości kajaków decyduję kolejność zgłoszeń

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie dokonuje się na miejscu regat nie później jednak niż na 30 minut przed startem. Każda załoga losuje kajak podczas zgłoszenia.

NAGRODY
Pierwsze 3 załogi otrzymują puchary

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komandorem regat jest powołana osoba przez organizatora jego decyzje są ostateczne
Imprezę należy traktować jako zabawę piknik
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wodę zabezpieczenie przez ratowników WOPR
Ze względów na niekorzystne warunki atmosferyczne komandor zawodów ma prawo zmienić skrócić a nawet odwołać zawody
Dane osobowe wykorzystywane będą tylko do celów z organizacją imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu regat w zależności od zaistniałej sytuacji