W ostatnim dniu 2014 roku zorganizowano gry i zabawy dla najmłodszych na lodowisku zbudowanym na terenie MOS-u. Było to także pożegnanie mijającego roku 2014 na obiekcie, który służyć ma mieszkańcom Żnina i okolic do końca lutego przyszłego roku.

Konkursy, gry i zabawy prowadził instruktor sportu Jakub Bogdański z Miejskiego Ośrodka Sportu. W imprezie, która miała miejsce punktualnie o godzinie 12:00, udział wziął burmistrz Żnina Robert Luchowski i przy okazji złożył wszystkim obecnym noworoczne życzenia.

Wszyscy zgromadzeni i bawiący się na lodowisku otrzymali ufundowane przez MOS i Lokalną Grupę Działania – Pałuki Wspólna Sprawa nagrody w postaci drobnych upominków i słodyczy.