Od 3 stycznia 2012 roku w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie rozpoczyna się Program Aktywności Fizycznej dla osób z nadwagą.

1. Organizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.

2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
– zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu
– przestrzegania wszelkich zaleceń i uwag instruktorów, pracowników
– czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich
– zachowania porządku, czystości na terenie klubu fitness

3. Udział w ćwiczeniach może brać osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestnicząca w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem

5. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu (ceny karnetów zgodne ofertą MOS Żnin) i wysokość wskażnika BMI określającego nadwagę lub otyłość (wartość wskażnika można będzie ustalić na pierwszym spotkaniu).

6. Uczestnictwo w programie jest uzależnione od liczby zgłoszonych osób.

7. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć  w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.

8. Jednorazowo na zajęciach może przebywać 8 osób.

9. Zajęcia będą odbywać się w siłowni MOS Żnin ul.Gnieżnieńska 7, trzy razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora.W tych godzinach siłownia będzie dostępna tylko dla klubowiczów.Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 03.01.2012 o godz.19.00 na Stadionie Miejskim w Żninie ul.Gnieźnieńska 7.

10. Uczestnicy programu dwa razy w miesiącu będą mogli skorzystać z porad dietetyka.

11. Wszelkie informacje pod nr tel. 698081612 (osoba odpowiedzialna Karol Niewiadomski).