REGULAMIN
kąpieliska „Plaża Miejska” w Żninie
nad Jeziorem Żnińskim Małym

 

 1. Kąpieliskiem zarządza Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7, 88-400 Żnin, tel.: 52 30 20 705
 2. Kąpielisko jest strzeżone, gdy wywieszona jest biała flaga.
 3. Kolory flag oznaczają:
  a) biała – kąpiel dozwolona,
  b) czerwona – zakaz kąpieli.
 4. MOS w Żninie nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się.
 5. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i kąpać się wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich.
 6. Akwen wód przybrzeżnych podzielono na:
  a) akwen dla osób nieumiejących pływać oznaczony pływakami żółtymi,
  b) akwen dla umiejących pływać oznaczony kolorem czerwonym.
 7. Osobom zgrzanym lub po intensywnym wysiłku zaleca się aby gwałtownie nie zanurzały się w wodzie.
 8. Zaleca się korzystanie z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 10. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem WOPR i RATOWNIK.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 12. Na terenie Kąpieliska zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu.
 13. Zabrania się kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
 14. Za przedmioty pozostawione na terenie Kąpieliska Miejski Ośrodek Sportu w Żninie nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego kąpieliska za wyjątkiem pomostu.
 16. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  a) przekraczać granicy oznakowanej pływakami żółtymi jeżeli nie umieją pływać,
  b) wchodzić do wody w czasie gdy jest wywieszona czerwona flaga lub inne znaki zakazu kąpieli,
  c) niszczyć urządzeń, znaków, tablic i pomostów w tym wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na plażę piaszczystą i trawiastą,
  d) popychać i wrzucać inne osoby do wody,
  e) zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,
  f) rozpalać ognisk.
 17. Osoby naruszajcie porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 18. Osoby korzystając ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska ponoszą pełna odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie

 

PROFIL WODY 2019 – kąpielisko „Plaża Miejska” w Żninie