Posiadamy elegancką saunę o wysokim wysokim standardzie z pełnym zapleczem – prysznicami, toaletą i pokojem wypoczynkowym.

Dla bezpieczeństwa w pomieszczeniu powinny znajdować się co najmniej 2 osoby, pkt. 4 regulaminu sauny

Seans w saunie dla minimum 2 osób wynosi 60 minut, po upływie tego czasu opłata za następną godzinę w wysokości 10 PLN.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY
Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie

1. Podstawowe parametry jakie powinny panować w saunie to temperatura powietrza 70°C – 90°C, wilgotność powietrza poniżej 30%.
2. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności, najlepiej w godzinach wieczornych.
3. Z sauny nie mogą korzystać:
a) osoby chore, które powinny leżeć w łóżku;
b) osoby z podwyższoną temperaturą;
c) osoby cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (takie jak: choroby serca, naczyń krwionośnych);
d) osoby z niezupełnie wyleczoną gruźlicą płuc;
e) osoby z nowotworami;
f) chore na tarczycę;
g) w ciąży;
h) chore na padaczkę (epilepsję);
i) dzieci do lat 10;
j) osoby cierpiące na alergie i choroby skóry.
4. Dla bezpieczeństwa w saunie muszą znajdować się co najmniej dwie osoby, nie więcej jednak niż 8 osób jednocześnie.
5. Osoby niepełnoletnie pow. 10 roku życia mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
6. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym podgrzewaniu i ochładzaniu ciała w dwóch lub trzech następujących po sobie cyklach. Jeden cykl trwa do 10 minut w następującej kolejności:
a) 8-12 min przebywania w gorącym pomieszczeniu sauny;
b) 8-12 min ochładzania ciała.
7. Koszt pełnego seansu w saunie wynosi 20 PLN od dwóch osób. Maksymalny czas przebywania w saunie to 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za kolejny seans.
8. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
9. Koniecznie należy zabrać ze sobą klapki na nogi oraz ręcznik, na którym będzie się siedzieć lub leżeć.
10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
12. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
13. W saunie siedzimy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
14. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej tak, aby krążenie mogło się znowu dostosować.
15. W czasie kąpieli należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego poprzez zachowanie spokoju i ciszy.
16. Podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała ani po zakończeniu całej kąpieli, nie jest zalecane używanie mydła.
17. Po zakończeniu całej kąpieli wskazany jest relaks, podczas którego, w razie potrzeby, należy uzupełnić utracone płyny.
18. Dyrekcja MOS zaleca wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.
19. Dyrekcja MOS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

UWAGA!!!
Z sauny można korzystać tylko na własną odpowiedzialność. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić saunę!