KLASYFIKACJE GENERALNE

m40+

m+40

k

WYNIKI
POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJÓW

2014-09-28 – Wyniki 1. turnieju
2014-10-19 – Wyniki 2. turnieju

2014-11-23 – Wyniki 3. turnieju
2014-12-14 – Wyniki 4. turnieju

 

REGULAMIN
ZAWODÓW W TENISIE STOŁOWYM

pingpong-gp-male

 

1. Organizatorzy:
– Miejski Ośrodek Sportu w Żninie;
– Uczniowski Klub Sportowy „Ekonom” Żnin.

2. Cel turnieju:
– popularyzacja tenisa stołowego;
– aktywne spędzanie czasu wolnego;
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.

3. Termin i miejsce
Cykl zawodów składać się będzie z czterech turniejów, które rozegrane zostaną:
– 28 września;
– 19 października;
– 23 listopada;
– 14 grudnia.
Turnieje odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie przy ul. Wandy Pieniężnej 19.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo
Zgłoszenia chęci uczestnictwa przyjmowane będą w miejscu zawodów (od godz.9.00).
Zawodnicy uczestniczą w turniejach na własny koszt i odpowiedzialność (mają prawo do ubezpieczenia się we własnym zakresie).
Uczestnicy turniejów zobowiązani są do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie sportowe miękkie itp.).

5. Kategorie wiekowe:
– szkoły podstawowe;
– gimnazja;
– 18-40 lat (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn);
– 41 lat i starsi (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).

6. System rozgrywek i przepisy gry
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników, zostanie ustalony i podany przed rozpoczęciem gier.
Aby zawody w danej kategorii zostały rozegrane, wymagane jest zgłoszenie się co najmniej 5 zawodników lub zawodniczek.
Jeśli w jakiejś kategorii nie będzie wymaganej minimalnej liczby zawodników, zostanie ona dołączona do kategorii starszej.
Pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt.
Zawodnicy sami sędziują swoje pojedynki, końcowy wynik zgłaszając Sędziemu Głównemu.

7. Wyniki i klasyfikacja
Za każdy rozegrany turniej zawodnicy otrzymywać będą punkty Grand Prix w zależności od zajętych miejsc.
Do klasyfikacji generalnej każdemu zawodnikowi zaliczone zostaną trzy najlepsze wyniki w turniejach.
Punkty za poszczególne miejsca przyznawane będą w następujący sposób:

I miejsce – 25 punktów;
II miejsce  – 22 punkty;
III miejsce  – 20 punktów;
IV miejsc – 18 punktów;
V miejsce – 16 punktów;
VI miejsce – 15 punktów;
VII miejsce – 14 punktów;
VIII miejsce – 13 punktów;
IX miejsce – 12 punktów;
X miejsce – 11 punktów;
XI miejsce – 10 punktów;
XII miejsce – 9 punktów;
XIII miejsce – 8 punktów;
XIV miejsce – 7 punktów;
XV miejsce – 6 punktów;
XVI miejsce – 5 punktów;
XVII miejsce – 4 punkty;
XVIII miejsce – 3 punkty;
XIX miejsce – 2 punkty;
XX miejsce – 1 punkt.

8. Organizator zapewnia:
– obsługę sędziowską (Sędzia Główny) i techniczną;
– nagrody w postaci medali oraz pucharów dla najlepszych zawodników po ostatnim turnieju.

8. Uwagi końcowe
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zostawione w szatni.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się o nich poinformować podczas odprawy technicznej przed rozpoczęciem gier.
Za zniszczenia sprzętu i infrastruktury hali sportowej odpowiadają zawodnicy.
Zabrania się przebywania na terenie hali osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, jak również spożywania alkoholu, narkotyków i palenia tytoniu w miejscu zawodów.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
w Żninie

12.09.2014