REGULAMIN ROZGRYWEK
Ligi Piłki Halowej MOS
Sezon 2016/2017

1. Organizator
1.1. Organizatorem Ligi Piłki Halowej MOS jest Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Żninie.

2. Boisko
2.1. Mecze rozgrywane są w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie przy ul. Sienkiewicza według załączonego terminarza.
2.2. Mecze odbywać się będą na boisku oznaczonym liniami do gry w piłkę ręczną.
2.3. Wyjście piłki pełnym obwodem poza linie autowe wznowione będzie rzutem wolnym pośrednim.
2.4. W czasie wykonywania rzutów wolnych, z autu lub rogu zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować odległość 4 metrów od piłki.
2.5. Pole karne jest wyznaczone łukiem w odległości 6 metrów od bramki.
2.6. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów od linii bramkowej.
2.7. Rzut karny przedłużony wykonywany będzie z odległości 9 metrów od linii bramkowej.

3. Cel rozgrywek
3.1. Celem rozgrywek jest propagowanie sportu, w szczególności piłki nożnej, jako formy aktywnego wypoczynku, spędzenia czasu wolnego oraz propagowanie sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair-play.

4. Piłka
4.1. Piłkę do gry dostarcza organizator zawodów, a o jej przydatności do gry decyduje sędzia główny.

5. Sędziowie
5.1. Sędziów prowadzących mecze wyznacza organizator.
5.2. Mecze prowadzą wyznaczeni sędziowie według przepisów PZPN.
5.3. Do rozmów z sędzią w wyjątkowych sytuacjach upoważniony jest kapitan drużyny.

6. Przepisy
6.1. Rozgrywki prowadzone będą systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż), każdy mecz trwa 2 x 15 minut.
6.2. Uczestnicy grają na własną odpowiedzialność, na co wyrażają zgodę własnoręcznym podpisem złożonym na druku zgłoszeniowym i potwierdzonym przez kapitana zespołu.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (w szczególności kontuzje i kradzieże) zaistniałe w trakcie trwania rozgrywek, nie zapewnia pomocy ani opieki medycznej.
6.4. Na boisku w trakcie meczu znajdować się może 5 zawodników każdej z drużyn, wśród których jeden jest bramkarzem.
6.5. W czasie meczu na boisku w drużynie musi występować 4 zawodników, w przeciwnym razie drużyna oddaje mecz walkowerem.
6.6. Drużyna, która nie rozegra meczu, ukarana zostaje walkowerem (wynik 0:3).
6.7. Mecz może zostać przełożony tylko w przypadku zaproszenia drużyny na turniej. Fakt ten musi zostać zgłoszony wcześniej, aby Organizator wyznaczył termin rozegrania meczu awansem.
6.8. Zmiany zawodników podczas meczu dokonywane są tylko przy ławkach rezerwowych. Są to tzw. zmiany lotne, których nieprzestrzeganie karane będzie żółtą kartką. Na ławce podczas meczu mogą zasiadać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w danym meczu.
6.9. W czasie wykonywania rzutów wolnych, z autu lub rogu zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować odległość 4 metrów od piłki.
6.10. Po wyjściu piłki za linię bramkową, bramkarz wznawia grę rękoma. Czas trzymania piłki w rękach bramkarza wynosi 6 sekund. Po ustawieniu piłki na nawierzchni boiska, bramkarz nie może ponownie dotknąć jej rękoma. Z chwilą ustawienia przez bramkarza piłki na nawierzchni gra zostaje wznowiona.
6.11. zósty faul i każdy następny w danej połowie meczu daje rzut karny przedłużony dla drużyny przeciwnej.
6.12. Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodnika swojej drużyny.
6.13. W rozgrywkach nie obowiązują spalone.
6.14. Zabrania się wchodzenia w przeciwnika tzw. wślizgiem.
6.15. W czasie meczów obowiązuje obuwie przeznaczone do gry na hali sportowej. Wymagane są jasne spody, niebrudzące nawierzchni.
6.16. Nie jest dozwolona gra w obuwiu z korkami jak również z ciemnymi spodami.
6.17. Walkower za niestawienie się do meczu zostaje odgwizdany po upływie 5 minut od pierwszego gwizdka sędziego.
6.18. Zawodnik ukarany czerwoną kartką opuszcza boisko do końca meczu, a po upływie 5 minut zastępuje go inny zawodnik.
6.19. Za zniszczenia sprzętu i infrastruktury odpowiada osoba, która owego zniszczenia dokonała. W przypadku nieustalenia sprawcy zniszczenia, odpowiedzialność i koszty rozłożone zostaną na wszystkich uczestników turnieju.
6.20. Pozostałe przepisy gry pozostają zgodne z Regulaminem PZPN.
6.21. W ostatniej minucie spotkania, przy różnicy 2 bramek lub mniejszej, każde opuszczenie boiska przez piłkę oraz do momentu wznowienia gry po przewinieniu, czas będzie zatrzymywany.

7. Zawodnicy
7.1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i starsi. Wyjątek może stanowić 1 zawodnik, który ukończył 15 lat.
7.2. Uczestnicy grają na własną odpowiedzialność, na co wyrażają zgodę własnoręcznym podpisem złożonym na druku zgłoszeniowym i potwierdzonym przez kapitana zespołu.
7.3. Zawodnicy niepełnoletni grają za pisemną zgodą rodziców (zaświadczenie pobrane u Organizatora) i kapitana drużyny.
7.4. W szczególnych przypadkach sędzia może zażądać okazania dowodu osobistego od zawodnika.
7.5. Kapitan jest odpowiedzialny za zgłoszenie nieuprawnionego zawodnika. W razie wystawienia do gry nieuprawnionego zawodnika, drużyna zostanie ukarana walkowerem.
7.6. Każdy zespół składa się maksymalnie z 15 zawodników zgłoszonych na oficjalnym druku podpisanym przez kapitana drużyny.
7.7. W drużynie może być zgłoszonych i grać jednocześnie 3 zawodników zrzeszonych w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który zaliczył co najmniej 1 mecz w sezonie 2016/2017.
7.8. W każdej drużynie może występować dowolna ilość zawodników aktualnie zgłoszonych do rozgrywek PZPN (zawodowiec), którzy zostali urodzeni w 1982 roku i starsi.
7.9. Każda zgłoszona do rozgrywek drużyna ma obowiązek zapewnienia zawodnikom jednolitych strojów. W przypadku identycznych barw dwóch drużyn w jednym spotkaniu, w wyniku losowania jedna z nich zakłada plastrony.
7.10. Na ławce rezerwowych zasiadają tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek ligowych, przebrani w stroje piłkarskie i gotowi do gry.
7.11. Nie wolno zmieniać składu drużyny w trakcie rundy, zmiany takie dozwolone są dopiero po zakończeniu pierwszej rundy.
7.12. Zabrania się gry zawodników pod wpływem alkoholu (decydują sędziowie i organizatorzy). Zabronione jest ponadto spożywanie alkoholu i palenie papierosów na terenie hali sportowej, szkoły, jak również pozostawiania na obiekcie butelek i puszek.
7.13. Kapitan drużyny podpisuje sprawozdanie przed meczem.

8. Kary dla zawodników i drużyn
8.1. Ukaranie zawodnika żółtą kartką – upomnienie, ukaranie następną żółtą kartką – ponowne upomnienie i w konsekwencji czerwona kartka – zawodnik zostaje odsunięty od 1 meczu.
8.2. Czerwona kartka – zawodnik odsunięty od 2 meczów.
8.3. Czerwona kartka dla bramkarza (za zatrzymanie rękoma piłki poza własnym polem karnym) – kara 1 meczu.
8.4. Zawodnik, który w trakcie rozgrywek otrzyma 3 żółte kartki zostaje odsunięty od 1 meczu.
8.5. Drużyna, która przed zakończeniem meczu opuści boisko, nie wznowi gry itp. zostaje ukarana walkowerem.
8.6. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą kartką za używanie wulgarnego słownictwa.
8.7. Znieważenie sędziego, zawodnika, członka Zarządu Ligi bądź kibica przez zawodnika zgłoszonego do rozgrywek Ligi Piłki Halowej MOS będzie karane dyscyplinarnie. O rodzaju kary decyduje Organizator i Zarząd Ligi.
8.8. Czerwona kartka za brutalne zachowanie powoduje odsunięcie zawodnika od 5 meczów lub całkowitą dyskwalifikację, o czym decyduje Organizator i Zarząd Ligi.
8.9. Zawodnik wszczynający bójki podczas meczu, bezpośrednio po jego zakończeniu lub z ławki rezerwowych, bądź bierze w niej udział zostaje zdyskwalifikowany do końca rozgrywek.

9. Sprawy finansowe
9.1. Każda drużyna zobowiązana jest wpłacić wpisowe – wysokość jest ustalana na zebraniu kapitanów.
9.2. Drużyna, która nie dokona wpłat nie rozgrywa meczu i otrzymuje walkower.
9.3. Opłata wpisowego musi być dokonana przed pierwszym meczem każdej rundy.
9.4. W razie dyskwalifikacji drużyny lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach, wpisowe nie zostaje zwrócone.

10. Protesty
10.1. Protesty, dotyczące jedynie spraw organizacyjnych, należy składać do Organizatora nie później niż w przeciągu 48 godzin od rozegrania meczu.
10.2. Wszystkie sprawy sporne oraz nieścisłości regulaminowe rozpatruje Organizator i Zarząd Ligi.
10.3. Decyzje o przyznaniu walkowera podejmuje Organizator i Zarząd Ligi.

11. Zasady zdobycia tytułu mistrza
11.1. Tytuł mistrza Ligi Piłki Halowej MOS 2016/2017 zdobędzie drużyna, która we wszystkich rozegranych kolejkach zdobędzie najwięcej punktów.
11.2. O miejscu w tabeli przy równej ilości punktów decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
11.3. O reorganizacji ligi decyduje Organizator i Zarząd Ligi, uzależnione jest to od ilości zgłoszonych drużyn.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU w Żninie
11 października 2011